Fabrika za flaširanje vode diva je svečano otvorena 22. jula 2009. u Gornjoj Bukovici, opština Šavnik. Fabrika Diva (durmitorska izvorska voda) u svet šalje vodu sa izvora Gusarevci, koji se nalazi na 1400 metara nadmorske visine, u okviru Nacionalnog parka „Durmitor“.

Sve je u skladu sa HACCP standardom. A kad je reč o standardima treba pomenuti i uvođenje standarda o kvalitetu ISO 9 000.

Za više detalja posetite sajt našeg sponzora na https://www.vodadiva.com/