PETLIĆI – FUDBAL 7 – TURNIR U SUBOTICI

2008. godište je osvojilo 8. mesto.