FC ZTE (Zalaegerszeg) – FK TSC (Topolya) 2:0
FC UTE (Újpest) – FK TSC (Topolya) 4:0
FC Cluj (Kolozsvár) – FK TSC (Topolya) 1:0
DALNOKI FOCI SULI – FK TSC (Topolya) 1:1 (3:2 büntetőkkel)
FC Sopron (Sopron) – FK TSC (Topolya) 1:2
FC Honvéd (Budapest) – FK TSC (Topolya) 5:0