Izjava o privatnosti

  • Da biste uspešno obavili kupovinu, potrebno je uneti tačne podatke o vašem imenu, e-mejl adresi, kontakt broju telefona i adresi. Koristeći ove podatke, moći ćemo da isporučimo kuplјenu uslugu. Vaši lični podaci neće se koristiti u marketinške ili bilo koje druge svrhe, osim ako niste dali saglasnost.
  • U ime FK TSC-a obavezujemo se da ćemo zaštititi privatnost svih naših kupaca. Prikuplјamo samo potrebne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke potrebne za poslovanje i informišemo korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i pružamo kvalitetne usluge. Klijentima dajemo izbor, uklјučujući odluku da li žele da budu izbrisani sa spiskova slanja koji se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima / korisnicima strogo su poverlјivi i dostupni su samo zaposlenima kojima su informacije potrebne za obavlјanje posla. Svi zaposleni u FK TSC-u odgovorni su za poštovanje principa zaštite privatnosti.
  • Kada unosite podatke o vašoj platnoj kartici, poverlјive informacije se prenose preko javne mreže u zaštićenom (šifrovanom) obliku koristeći SSL i PKI sistem, kao trenutno najnaprednije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, Societe Generale Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.