News

How did Senta and Bačka Topola end up on the historical map of UEFA?

How did Senta and Bačka Topola end up on the historical map of UEFA? Learn more at the following link:

Svega toga ne bi bilo bez Viktora Orbana: Zašto su Bačka Topola i Senta na istorijskoj mapi UEFA, a Beograd nije?